Archiwum Polityki

Dział kadr

Katarzyna Marczyńska (37 l.) została powołana przez Związek Banków Polskich na arbitra bankowego. Będzie on rozpatrywał spory między konsumentami (osobami fizycznymi, które zawarły umowę z bankiem w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą) a bankami. Skargi będą rozpatrywane bez udziału stron na podstawie przedstawionych dokumentów. Za arbitraż, w zależności od wartości sporu, trzeba będzie zapłacić 20 lub 50 zł. Jeśli bank spór przegra, to klientowi zwraca tę opłatę.

Polityka 10.2002 (2340) z dnia 09.03.2002; Dział kadr; s. 92